Туристичні маршрути давніми городищами Рівненщини

Міста Погориння – землі над річкою Горинь, що неодноразово згадуються у літописах як окреме територіальне утворення Погорина, Погоринські міста. Такі визначення окремих регіонів за басейнами рік були поширені в середньовіччі. Відомі також літописні назви Поросся, Посулля, Подесення, Посейм’я.
Уперше Погорина згадана як частина волості київського княза Святополка Ізяславича, який, виправдовуючись перед Володимиром Мономахом та іншими князями за осліплення в листопаді 1097 р. Василька Ростиславича, пояснював: “Розповів мені Давид Ігорквич: Василько брата тобі убив, Ярополка, і тебе він хочу вбити, і зайняти волость твою, Туров, і Пінськ, і Берестій, і Погорину”

Прищепа Б.А. Погоринські міста в Х-ХІІІ ст. Рівне: ПП Дятлик М., 2016. 297 с.