Туристичні маршрути давніми городищами Рівненщини

Шпанівське городище

На карті Генерального штабу РККА 1939 р. (топографічна зйомка 1884 р.) є схематичний план цього городища. Пам’ятку виявив О.К. Кожушко у 2014р., тоді ж обстежив Б.Прищепа.

Статус

Пам’ятка археології національного значення.

Розташування

Городище розміщується на північ від села Шпанів в урочищі “Павлівщина”, на правому високому березі р. Усті.

Координати

50.68548, 26.24173

Відстань до м. Рівне автомобільними шляхами

8,7 км.

Опис

Шпанівське городище займає мис, що підвищується на 20 м над заплавою ріки. Майданчик овальний у плані, розмірами 25×35 м, із заходу і сходу оточений крутими схилами, із північної напільної сторони захищений двома дугоподібними валами. Внутрішній вал має в центральній частині висоту до 2 м, він простежується також вздовж західного краю майданчика, але тут він значно пошкоджений військовими окопами. Зовнішній вал утворений між двома дугоподібними ровами завглибшки до 1 м, висота цього валу від дна внутрішнього рову 1,0-1,2 м. Внутрішній рів прокопаний лише з напільної сторони, а завнішній рів продовжується також вздовж східного схилу на 2,5-3,0 м нижче рівня майданчика городища у вигляді тераси завширшки до 2,0-2,5 м. Стрілка мису зорієнтована на південний схід, вона відділена від площадки городища уступом заввишки до 1 м і являє собою вузький пологий спуск, по якому, вірогідно, в давнину проходила дорога на укріплений майданчик.

На майданчику чорний гумусний ґрунт має товщину 0,5-0,7 м, в ньому зустрічаються уламки ліпних глиняних посудин і крем’яних виробів бронзового віку.

Історична довідка – Прищепа Б.А. Погоринські міста в Х-ХІІІ ст. – Рівне: ПП Дятлик М., 2016. 297 с., фото – Юрій Ойцюсь

Маршрути, які проходять через дану локацію